close
چت روم
ابعاد پنهان پرونده بابک زنجانی/ مدیری که زنجانی را جایگزین ایده سوزاندن نفت کرد