اول  برید توی تنظیمات لاین بعد برید تو بخش chat e voice calls بعد روی (photo quality(sent

کلیک کنیدو از low به normal تغییر بدیی حلا میرید روی عکس کسی که اددش نکردید میزنید حالا میبینید عکس حوومش بالای عکس پروفایلشه

روی عکس حوومش که میزنید پستاش برای شما میاد بدون اینکه اددش کرده باشین