close
چت روم
من سرم تو کار خودم بود داشتم خوندن نوشتن یاد می گرفنم