مهنا : به این اسونی ها هم نیست...پسرا دیر دل میدن..تا دخترو دق ندن عاشق نمیشن
ندا : سخته بابا
فرنازم : ما از دخترای بد اخلاق
فرنازم : فک نکنم این کار ساز باشه پسرای محلع ما از دخترای بد اخلاق خوششون میاد
امیر : اگر بود بیاد تل به ای دی @amirkia78
امیر : اگر بود بیاد تل به ای دی @amirkia78
امیر : کسی نیست نیاز به پسر داشته باشه یهویی؟
امیر : کسی نیست نیاز به پسر داشته باشه یهویی؟
پسر : سلام
پسر : سلام
سارا : سلام شما چی پسری یا دختری؟؟؟؟
سارا : سلام زیادی باحال بود وخداییش کار سختیه لامصب پسرا دیر خر میشن
سارا : ولی یکم سخت جواب میدهاین راحل ها عزیزم
سارا : سلام شما چی پسری یا دختری؟؟؟؟
سارا : سلام شما چی پسری یا دختری؟؟؟؟
سارا : سلام واقعا همینطریه که شما گفتید...ممنون
مریم : متشکرم
دانلود آهنگ : دانلود آهنگ
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
کی ر : 10TINYMOVIEZ.NET
ک ر : 10TINYMOVIEZ.NET
فا+ک : 10TINYMOVIEZ.NET
فا+ک : 10TINYMOVIEZ.NET
فا+ک : 10TINYMOVIEZ.NET
فا+ک : 10TINYMOVIEZ.NET
فا+ک : 10TINYMOVIEZ.NET
فا+ک : 10TINYMOVIEZ.NET
فا+ک : 10TINYMOVIEZ.NET
فا+ک : 10TINYMOVIEZ.NET
فا+ک : 10TINYMOVIEZ.NET
فا+ک : 10TINYMOVIEZ.NET
فا+ک : 10TINYMOVIEZ.NET
فا+ک : 10TINYMOVIEZ.NET
فا+ک : 10TINYMOVIEZ.NET